Bizə yazın

info@drfidan.az

Zəng üçün

+994 50 221 87 65

Astiqmatizm nədir? Astiqmatizmin əlamətləri hansılardır?

Astiqmatizm
astiqmatizm nədir

Astiqmatizm, gözün buynuz qişasının və ya büllurun anormal əyriliyinin bulanıq görməyə səbəb olduğu ümumi bir göz qüsurudur. İşıq gözə daxil olduqda, anormal əyrilik səbəbindən retinaya düzgün fokuslana bilmir və aydın olmayan görüntü yaranır.

Uşaqlara və ya böyüklərə təsir edə bilər. Adətən anadangəlmə olur, lakin göz əməliyyatı və ya göz zədəsindən sonra da inkişaf edə bilər. Bu refraktiv xətalar kimi tanınan bir qrup görmə problemlərindən biridir. Buynuz qişa və ya büllur səthi hamar olmadıqda və ya anormal əyriliyə malik olduqda refraktiv xətalar baş verir. Digər refraktiv xətalara yaşlanma ilə bağlı miyopi, hipermetropiya və presbiopiya daxildir. Müalicə üçün eynək, kontakt linza və ya lazer əməliyyatına üstünlük verilə bilər.

Astiqmatizm nədir?

Astiqmatizm gözün buynuz qişası və ya gözün lensi adlanan gözün səthinin qeyri-müntəzəm əyriliyi nəticəsində yaranan bir göz qüsurudur. Buynuz qişanın və ya linzanın anormal əyriliyi işığın tor qişaya tam fokuslana bilməməsi ilə nəticələnir və nəticədə qeyri-müəyyən görüntü yaranır. Normal buynuz qişa və ya lens top kimi mütənasib səth əyriliyinə malikdir. Astiqmatizmdə yumurtanın səthində olduğu kimi strukturların səthində qeyri-mütənasib əyrilik var.

Astiqmatizmə nə səbəb olur?

Gözün buynuz qişa və lens adlanan iki əyri səthi var ki, bu da daxil olan işıq şüalarını sındıraraq onları retinaya yönəldir. Kornea gözün ön səthini örtən şəffaf təbəqədir. Lens isə gözün içindəki şəffaf, xaricdən görünməyən, yaxın və ya uzaq obyektlərə fokuslanmaq üçün nazikləşən və qalınlaşan bir quruluşdur. Göz qüsuru olmayan gözdə linza və buynuz qişa bərabər diametrli yuvarlaq bir əyriliyə malikdir, hamar bir top səthi kimi. Düzgün əyriliyə malik buynuz qişa və lens (okulyar) gözün arxasındakı tor qişada birbaşa və kəskin fokuslanmış təsvir yaratmaq üçün düşən işıq şüalarını sındırır. Buynuz qişada və ya büllurda qeyri-bərabər, yumurtavari əyrilik varsa, işıq şüaları düzgün sınmır və nəticədə bulanıq görüntü yaranır. Buynuz qişanın və ya linzanın bir tərəfdən digərindən çox belə əyriliyinə astiqmatizm deyilir.

Buynuz qişada uyğun olmayan qıvrımlar varsa, buynuz qişanın astiqmatizmindən, büllurda uyğun olmayan qıvrımlar varsa, lentikulyar astiqmatizmdən bəhs edilir. Hər iki astiqmatizm növü bulanıq görməyə səbəb ola bilər. Bulanıq görmə daha çox bir istiqamətdə, məsələn, üfüqi, şaquli və ya diaqonal olaraq baş verə bilər.

Astiqmatizm doğuşdan mövcud ola bilər və ya zədə, xəstəlik və ya göz əməliyyatından sonra inkişaf edə bilər. Zəif işıqda kitab oxumaq, televizora çox yaxın oturmaq və ya çəpgözlük kimi faktorlar astiqmatizmin irəliləməsinə səbəb olmur. Astiqmatizm digərlərinə nisbətən vaxtından əvvəl, vaxtından əvvəl doğulmuş körpələrdə daha çox rast gəlinir. Buynuz qişanın tədricən incəldiyi və günbəzləşdiyi keratokonus adlı degenerativ göz xəstəliyi astiqmatizmin başqa bir səbəbidir.

Astiqmatizmin əlamətləri hansılardır?

Astiqmatizmin ümumi simptomlarına aşağıdakılar daxildir:

  • Bütün məsafələrdə bulanıq və ya təhrif olunmuş görmə
  • Baş ağrısı
  • gözlərin həddindən artıq sürüşməsi
  • Gözün uzun müddət fokuslanmasını tələb edən fəaliyyətlərdə göz yorğunluğu (məsələn, çap və ya ekranda uzunmüddətli oxumaq kimi)
  • Gecə maşın sürməkdə çətinlik
  • Ağır hallarda ikiqat görmə


Bu simptomları olan insanların göz müayinəsindən keçməsi faydalıdır.

Astiqmatizmin hansı növləri var?

Gözün quruluşuna görə astiqmatizm iki qrupa bölünür. Buynuz qişanın səthində anormal əyrilik nəticəsində yaranırsa buynuz qişanın astiqmatizmi, gözün linzasında yaranan problem nəticəsində yaranırsa, lentikulyar astiqmatizm adlanır. Lentikulyar astiqmatizmi olan xəstələrin əksəriyyətinin buynuz qişasının forması normaldır.

Astiqmatizm digər müşayiət olunan refraktiv qüsurlara görə də təsnif edilə bilər. span→ ‌Myopik astiqmatizm astiqmatizm və uzağı görməmə problemi olan miyopiyanın birlikdə görüldüyü göz qüsurudur. Şəkil tor qişanın önünə fokuslandıqda baş verir. Hipermetropiya astiqmatizmi yaxındangörmə aydın görünmədikdə, hipermetropiya göz qüsuru isə astiqmatizmlə birlikdə müşahidə olunur. Şəkil retinanın arxasına fokuslandıqda baş verir.

Astiqmatizm testi

Astiqmatizmlə doğulan bir çox uşaq görmə testi keçirənə qədər tez-tez aşkarlanmır. Uşaqda diaqnoz qoyulmamış astiqmatizm və ya başqa bir refraktiv qüsur varsa, onun oxu səviyyəsi və dərslərdəki konsentrasiyası təsirlənə bilər. Bu səbəblə göz qüsurlarının erkən diaqnozu və müalicəsi üçün mütəmadi olaraq göz müayinələri vacibdir.

Bir optometrist hərtərəfli göz müayinəsi ilə astiqmatizm diaqnozunu qoya bilər. Astiqmatizm testi gözlərin işığı necə fokusladığını ölçmək və görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün lazım olan optik linzaların sayını təyin etmək üçün edilir. O, gözləri yoxlamaq və göz qüsurunu aşkar etmək üçün aşağıdakı testlərdən və vasitələrdən istifadə edə bilər:

Görmə kəskinliyi testi: Astiqmatizmi müəyyən etməyə kömək edə bilən müntəzəm görmə testi. Görmə kəskinliyi testində şəxsdən masanın üzərindəki hərfləri və rəqəmləri uzaqdan (20 fut) oxuması tələb olunur. Məktublar və ya formalar cədvəlin hər cərgəsində tədricən kiçilir. Testə görə, normal bir göz 20/20 görmə kəskinliyinə malikdir. Məxrəc artdıqca görmə kəskinliyi azalır.

Keratometriya‌ / Topoqrafiya: Keratometriya buynuz qişanın əyriliyini ölçmək üçün istifadə edilən əsas vasitədir. Bir işıq dairəsini buynuz qişaya yönəltməklə və onun əksini ölçməklə buynuz qişanın səthinin həmin sahəsinin dəqiq əyriliyini müəyyən etmək mümkündür. Bu ölçü kontakt linzalar üçün uyğunluğu müəyyən etmək üçün xüsusilə vacibdir. Kornea ‌topoqrafiyası buynuz qişanın kontur xəritəsini yaradır və buynuz qişanın forması haqqında daha ətraflı məlumat verir.

Foropter: Oftalmoloq foropter adlı alətdən istifadə edərək gözün qabağına bir sıra linzalar yerləşdirir və gözlərin işığı necə fokusladığını ölçür. Ölçmə retinoskop adlanan yüngül əl alətindən və ya gözün təxmini fokuslanma gücünü qiymətləndirən avtomatlaşdırılmış alətdən istifadə etməklə həyata keçirilir. İnsanın reaksiyalarına əsasən, ən aydın görmə təmin edən linzalar müəyyən edilir.

Astiqmatizm necə müalicə olunur?

Yüngül hallarda müalicə tələb olunmaya bilər. Əgər astiqmatizm daha şiddətlidirsə, müalicə üçün eynək, kontakt linzalar və bəzən lazer əməliyyatı məsləhət görülür.

Eynək: Astiqmatizmi olan şəxslərə əvvəlcə görmə qabiliyyətini düzəltmək üçün eynək verilir. Müalicə zamanı istifadə olunan eynəklər xüsusi silindrik lensdən ibarətdir. Bu, lensin müəyyən hissələrində əlavə güc təmin edir. Ümumiyyətlə, istənilən məsafədə aydın görmə üçün tək görmə lensi tövsiyə olunur. Bununla belə, 40 yaşdan yuxarı presbiopiya xəstələri əlavə bifokal və ya mütərəqqi linzalar tələb edə bilər.

Kontakt linzalar: Bəzi insanlar eynəkdən daha çox kontakt linzalarla daha yaxşı görmə qabiliyyətinə malikdirlər. Kontakt linzalar daha aydın görmə və daha geniş baxış sahəsi təmin edə bilər. Ancaq gözlərlə birbaşa təmasda olduqları üçün göz sağlamlığını qorumaq üçün mütəmadi təmizlik və qulluq tələb edir. Standart yumşaq kontakt linzalar astiqmatizmin korreksiyasında təsirli olmaya bilər. Xüsusi yumşaq torik kontakt linzalar bir çox astiqmatizm növlərini düzəldə bilər. Sərt qaz keçirən kontakt linzalar buynuz qişada olarkən normal formasını saxladıqları üçün buynuz qişanın qeyri-müntəzəm formasını kompensasiya edə və astiqmatizmi olan insanlar üçün görmə qabiliyyətini yaxşılaşdıra bilər.

Ortokeratologiya: Ortokeratologiya ‌(ortho-k) buynuz qişanın formasını dəyişdirmək üçün bir sıra sərt kontakt linzaların istifadəsini nəzərdə tutur. Xəstə bu kontakt linzaları hər gün müəyyən bir müddət, əsasən də gecə taxır. Orta dərəcədə astiqmatizmi olan insanlar bu müalicə ilə əksər gündəlik fəaliyyətlərdə müvəqqəti dövrlər üçün aydın lenssiz görmə əldə edə bilərlər. Ortokeratologiya görmə qabiliyyətini daimi olaraq yaxşılaşdırmır. Xəstələr bu sərt linzaları taxmağı dayandırsalar, görmə qabiliyyəti əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilər.

Lazer cərrahiyyəsi: LASIK (laser in ‌keratomileusis ) və ya ‌PRK ‌ (fotorefraktiv keratektomiya) adlanan üsullarla buynuz qişanın yenidən formalaşdırılması ilə də astiqmatizm düzəldilə bilər. Hər iki üsul buynuz qişanın təbəqələrindən toxuma çıxararaq göz qüsurunu müalicə etməyə imkan verir. PRK nazik buynuz qişası olan xəstələrdə üstünlük verilən daha mürəkkəb bir üsul olduğundan LASIK tətbiq edilə bilməz.

Yaxın və ya uzaq obyektlərə baxarkən bulanıq görmə probleminiz varsa, erkən diaqnostika və müalicəyə dəstək üçün dərhal ğz aftalmoloqunuza  müraciət etməlisiniz.

Teq Post :

Astiqmatizm