Bizə yazın

info@drfidan.az

Zəng üçün

+994 50 221 87 65

Çəpgözlük nədir? Simptomlar, səbəblər və müalicə üsulları

Çəpgözlük nədir

Sağlam insanlarda hər iki göz paralel və ahəngdar işləyir. Müxtəlif səbəblərdən gözlər arasında bu paralelliyin pozulmasına çəplik deyilir. Çəpgöz insanlarda bir göz düz baxır, digər göz isə yuxarı, aşağı, içəri və ya xaricə doğru hərəkət edir.