Bizə yazın

info@drfidan.az

Zəng üçün

+994 50 221 87 65

Yaxın Görmə Müalicəsi (Suprakor)

suprakor yaxin görmə müalicəsi

Supracor – Lasik üsulu və eksimer lazerlə tətbiq olunan 10 dəqiqəlik müalicədir. Uzaq və yaxın problemi olanlar üçün hər iki rəqəm eyni seansda düzəldilə bilər.